Rabu, 26 Oktober 2011

Pidato Sambutan Tuan Rumah Tasyakuran Kelahiran Anak Pertama

Hadirin dan hadirat yang kami muliakan,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil aalamin, atas nama keluarga kami mengucapkan selamat datang kepada para tamu, yang telah sudi meringankan kaki memenuhi undangan kami sekeluarga atas lahirnya putra kami yang pertana, yang kami beri nama Agung Sumarsono.
Pada kesemptan  ini kiranya kita patut bersykur kepada Allah, atas nikmat dan anugerah yang dilimpahkan kepada keluarga kami, untuk itu patutulah kami bersyukur atas nikmat Allah SWT ini.
Selanjutanya kami sekeluarga mohon doa restu dan doa semoga anak kami yang pertama ini benar-benar nantinya menjadi anak yang sholeh, pandai, patuh kepada kedua orang tua, berguna bagi saudaara, tetangga, teman, masyarakat, nusa bangsa dan agama. Amin.
Hadirin yg berbahagia,
Atas perhatian hadirin dan keikhlasan  hadirin bertandang ikut berbahagia bersama kami ini merupakan kebahgiaan tersendiri bagi kami sekeluarga, semoga amal baik hadirin sekalian diterima oleh Allah SWT dan diberikah pahala yang berlipat ganda. Amin.
Tak ada kata yang tepat untuk menyampaikan lebih banyak rasa terima kasih kami kepada hadirin sekalian kecuali doa semoga Allah SWT memberikan  pahala yang tak terhingga.
Demikian sambutan kami, mohon doa restunya, dan tak lupa kami sekeluarga atas nama orang tuanya putra kami Agung Sumarsono menyampaikan mohon maaf jika saja seandainya ada sesuatu yang kurang berkenan di hati hadirin.
Akhirnya kami persilahkan Bapak Kyai Haji Abdullah kiranya sudi Bapak memimpin doa. Kami persilahkan Bapak Kyai untuk memulai doa.
Billahi taufiq walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Posting Komentar